Kuvaus

Kognitiivinen lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haasteisin tai muutosprosesseihin. Se sopii jokaiselle, joka haluaa rakentaa laadullisesti parempaa elämää, tehdä hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsiä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin. Lyhytterapia antaa sinulle mahdollisuuden päästä keskusteleman asioistasi nopeasti ilman diagnoosia tai lääkärin lähetettä.

Terapiamuotona kognitiivinen terapia on aktiivista ja käytännönläheistä. Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ajattelua, käyttäytymistä sekä harjoitella uusia taitoja elämänlaadun parantamiseksi. Asiakkaan oma henkilökohtainen kokemus ja tarpeet määrittelevät terapian sisällön ja keston.

Kognitiivisen lyhytterapian tavoitteena on ongelmien uudelleenmuotoilu, mutta samalla myös sisäisen hyvinvoinnin löytäminen. Tarkastamme asiakkaan kanssa hänen tunneälyään, empatia- ja kommunikaatiotaitojaan, tunteiden säätelyä, tavoitteellisen toiminnan ohjausta sekä kriisien ja konfliktien hallintaa.

Kognitiivinen psykoterapia soveltuu ahdistusta, masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja persoonallisuushäiriötä, pelkoja ja monia muita tunne-elämän haasteita potevien hoitoon. Näihin yhdistyvät usein kielteiset uskomukset, jotka liittyvät menetykseen, epäonnistumiseen tai tyhjyyteen.

Hoitona lyhytterapia kestää yleensä 4–16 tapaamiskertaan, ja sen tarkoituksena on muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa.

 

Palvelun kesto: 1h