Kuvaus

Kognitiivinen lyhytterapia on hyvin aktiivinen työskentelymuoto. Terapiamuodon perusajatuksena on se, että ihmisen ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Kognitiivisessa lyhytterapiassa työskentelemme arvostavassa ja tasavertaisessa yhteistyösuhteessa määriteltyä tavoitetta kohden.  Nimensä mukaisesti terapia on lyhytkestoisempaa kuin pitkäkestoiset psykoterapiat. Lyhytterapia tapaamisia on enintään 20 kertaa. Yksi tapaaminen kestää 45 min. Seitsemännen tapaamisen jälkeen teemme ensimmäisen arvion terapian jatkotarpeesta.  

Kognitiivinen lyhytterapia sopii hyvin mm. paniikkioireiden, sosiaalisten tilanteiden ja muiden ahdistus- ja masennusoireiden hoitomuodoksi. Keskeisenä työvälineenä käytän tunnelukkotestejä, jolloin pääsemme ymmärtämään syntyneitä tunnekokemuksia sekä tarttumaan niistä juontuviin haitallisiin käytösmalleihin.  

Hinta: 70€ sis. 24%/45 min.