Kuvaus

Sielunhoitoterapia on laadukasta kristillistä terapiatyötä. Siinä pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen sisäisissä ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tehdään yksityisyyttä, yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Toiminta on aina asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Sielunhoitotrapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Palvelun kesto: 1h