Kuvaus

Toimintaterapiassa kuntoutetaan toiminnan kautta elämän haastetilanteissa tavoitteena lisätä omatoimisuutta. Aikuisilla keskiössä on käsien motoriikka ja kotiarki. Esimerkiksi halvauksen jälkeinen arjen sujuminen mahdollisimman omatoimisesti. Nuorten toimintaterapia painottuu itsenäistymisharjoituksiin esim. asiointi, ruuan valmistus, päivärytmi ja hygienia.

Lasten toimintaterapiasta hyötyvät lapset, joilla on haasteita esim. itsestä huolehtimisessa, leikeissä, motoriikassa, kynätyöskentelyssä, hahmottamisessa, keskittymiskyvyssä ja tunneilmaisussa. Näitä haasteita harjoitellaan mm. leikkien, pelien, rakentelujen, vahvuuksien avulla kehitystason mukaisesti.

Kotikäyntilisä kertahintaan 50 %. Valitsethan tämän kohdasta ”työntekijä”, jos haluat kotikäynnin.

 

Varauksen kesto: 1h